Stutten van putten

Voor het inspecteren van een calamiteit. ( Hier was een boot tegen de kaaimuur gevaren.) In opdracht van het havenbedrijf Antwerpen hebben wij een oplossing gezocht voor de inspectie van de kaaimuur. Na onderling overleg tussen de firma Frans Boden en het havenbedrijf Antwerpen is er gekozen voor een beschoeide put te maken omdat deze voor een lange tijd moet blijven open liggen op grote diepte (3.5m), en omdat de mensen deze kaaimuur op een veilige manier kunnen inspecteren en zo nodig herstellen. Ook is hier 1 van onze grondzuigwagens ingezet voor het sonderen zodat wij zeker waren van de ligging van de nutsleiding en de storingskabels van de sluis.

Projectlocatie:
Werf Kallosluis – Beveren