Uitbraak oude parking

apr 2014

Uitbraak oude parking en het  vernieuwen van de riolering.

Plaatsen nieuwe onder fundering , wegenis en plaatsen van blauwe steen op muur .